Taxodian logo

Blog.

Enkele gedachten over de "Miljoen"-zaak

Cover Image for Enkele gedachten over de "Miljoen"-zaak
Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM

Recht op teruggaaf dividendbelasting voor buitenlandse beleggers in Nederland door recente uitspraak verder uitgekristalliseerd

Vrijdag 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad (de hoogste nationale rechter in Nederland) een verduidelijkende uitspraak gedaan in een langlopende kwestie. Het gaat om een uitwerking van de gevolgen van ongelijke behandeling van buitenlandse beleggers door de Nederlandse fiscus. Onderaan de streep betalen inwoners van Nederland soms minder belasting dan niet-inwoners omdat zij o.a.:

 • gebruik kunnen maken van heffingsvrij vermogen; en

 • belasting betalen over een fictief rendement van 4% (terwijl dividendbelasting wordt geheven over werkelijk rendement).

Indien een niet-Nederlandse ontvanger een dividend heeft ontvangen dat:

 • aanzienlijk hoger is dan 4%, en/of

 • een aandelenbelang heeft dat in waarde sterk wordt gedrukt door de aftrek van heffingsvrij vermogen van 21.330 euro (2015);

bestaat de gerede kans dat er te veel belasting betaald is in Nederland.

Rekenvoorbeeld (ontleend van de situatie in de uitspraak)

Een inwoner van België heeft een aandelenbelang (of certificaten van aandelen) t.w.v. 1.298.245 euro. Hierover ontving hij in 2007 107.372 euro aan dividend (oftewel 8,3% rendement). Op het dividend is 15% dividendbelasting ingehouden, namelijk 16.105,80 euro. Echter, een Nederlander die in dezelfde situatie zou verkeren zou over hetzelfde vermogen allereerst 20.014 euro heffingsvrij vermogen in aftrek mogen brengen. Vervolgens moet de Nederlander 30% belasting betalen over een fictief rendement van 4%. Berekening van de belasting kan in drie stappen worden opgedeeld: 

 1. Heffingsgrondslag: 1.298.245 -/- 20.014=1.278.231;

 2. Fictief rendement: 1.278.231 * 4% = 51.129,24;

 3. Belasting over fictief rendement: 51.129,24 * 30% = 15.338,78.

   

De conclusie is dat de inwoner van Nederland in dezelfde situatie 767 euro minder betaald (namelijk 16.105,80 -/- 15.338,78 euro). Dit bedrag moet dan ook worden terugbetaald aan de inwoner van België.

Voor de Nederlandse ontvanger van dividend is de dividendbelasting een voorbelasting die hij kan verrekenen met de uiteindelijke belastingdruk. Voor de buitenlandse ontvanger van dividend uit Nederland is de dividendbelasting vaak een eindheffing.

Eigen rekenvoorbeeld

Een inwoner van België heeft een aandelenbelang van 50.000 euro in een onderneming in Nederland. De aandelen keren in 2014 5.h 000 euro dividend uit. Hierover wordt 15%, oftewel 750 euro belasting ingehouden. Een inwoner van Nederland betaald in deze situatie 346 euro belasting. De inwoner van België betaald een stuk meer en laat m.a.w. 404 euro liggen indien hij niets doet. Indien de inwoner van België gebruik kan maken van heffingsvrij vermogen in geval van fiscaal partnerschap (waar bijvoorbeeld veel Nederlandse gezinnen gebruik van kunnen maken) dan is er zelfs recht op teruggaaf van 657,34 euro.

Wat nu?

Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen indien u:

 • Dividend ontvangen heeft uit Nederland waarover dividendbelasting is ingehouden;

 • Uit een zgn. portfoliobelegging, m.a.w. uit een aandelenbelang van minder dan 5% van het uitgegeven kapitaal;

 • In de afgelopen 3 jaar.

Vragen die in deze situatie (nog) niet door de rechter zijn beantwoord:

 • Kunnen buitenlandse ontvangers van dividend mogelijk onder bepaalde omstandigheden

   

  ook een beroep doen op fiscaal partnerschap met bijvoorbeeld hun echtgenoot (dan zou het heffingsvrij vermogen in 2014 van € 21.139 omhoog gaan naar € 42.278)?

 • Wordt er bij de buitenlandse belastingplichtige ook rekening gehouden met schulden? In die situatie zou mogelijk minder belasting kunnen worden betaald omdat het vermogen waarover de Nederlandse belasting wordt berekend lager moet worden vastgesteld vanwege aftrek van vreemd vermogen dat in verband staat met het aandelenbelang. 


[1] Er moet sprake zijn van “kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen”.


More Stories

Cover Image for Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

Op woensdag 8 juni 2016 geeft FSI Fiscal een presentatie over belastinglatenties en Solvency II.

Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM
Cover Image for Franse bronbelasting Nederlandse charitatieve instelling

Franse bronbelasting Nederlandse charitatieve instelling

Bronbelasting terugvragen voor Nederlandse charitatieve instellingen in Frankrijk

Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM
Disclaimer
All rights reserved. The contents of these posts were written as accurately as possible. We cannot, however, guarantee the accuracy and completeness of the information contained in these posts. The topics discussed in these posts were prepared for information purposes only and made available by Taxodian. This post contains no legal or other professional advice in any way, and readers should not take action based on the information in this post without seeking the opinion of an appropriate advisor. Taxodian is not liable for any actions or decisions taken by the reader in consequence of his or her reading of this post. Reading this post does not create any lawyer–client relationship between Taxodian and the reader in any way. This post is for personal use only. Any other use is prohibited.
Services
App
Copyright © 2022, Legal Reaction B.V.

About the author

Arian Koelewijn
Arian KoelewijnLLM

Tax | Legal | IT

On a mission to create business, tax, and legal intelligence.


Links
Legal advise
Tax advise
Shoppingstreet.io