Taxodian logo

Blog.

Franse bronbelasting Nederlandse charitatieve instelling

Cover Image for Franse bronbelasting Nederlandse charitatieve instelling
Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM

Nederlandse charitatieve instellingen zijn meestal georganiseerd onder de rechtsvorm van "Stichting". Een stichting heeft in beginsel geen recht op teruggaaf van bronbelasting in Frankrijk. Dit komt omdat een stichting die geen onderneming drijft ook geen vennootschapsbelasting betaalt in Nederland. Omdat ze in Nederland geen belasting betalen komen ze niet in aanmerking voor het recht op verdragsvoordelen. Dit betekent dat een Nederlandse charitatieve stichting die beleggingen aanhoudt in Frankrijk 30% belasting betaalt over dividenden. Echter, het Franse nationale recht biedt de mogelijkheid om hiervan 15% te maken.

Vermindering bronbelasting o.g.v. Franse nationale regels

In Frankrijk bestaat de zgn. “organisme a but non lucratif” (hierna: OBNL), oftewel organisaties zonder winstoogmerk. Dit is een rechtsvorm voor o.a. Franse charitatieve instellingen. De Hoogste Franse rechter heeft op zeker moment besloten dat buitenlandse organisaties zonder winstoogmerk gelijk moeten worden behandeld als de Franse “organisme a but non lucratif”. Ten tijde van deze uitspraak waren Franse organisaties zonder winstoogmerk in Frankrijk geheel vrijgesteld van belasting over hun inkomsten. Zodra duidelijk werd dat de door de rechter opgelegde gelijke behandeling zou betekenen dat er bij niet-Franse organisaties geen bronbelasting over bijvoorbeeld dividend meer kon worden geheven, is er in Frankrijk een 15% belasting ingesteld voor de “organisme a but non lucratif”. Op deze manier kan bij niet-Franse organisaties zonder winstoogmerk ook 15% bronbelasting worden geheven over dividend uitgekeerd door in Frankrijk gevestigde ondernemingen zonder dat sprake is van ongelijke behandeling.

15% bronbelasting, hoe doe ik dat?

Om recht te krijgen op de voordelen die geboden worden aan de OBNL, moet de Franse fiscus een vergelijking maken tussen de niet-Franse entiteit en de OBNL. Om dit te kunnen doen moet de niet-Franse entiteit een zeer uitgebreide vragenlijst invullen.De vragenlijst is eind juli 2014 gepubliceerd en brengt zeer uitvoerig de kenmerken van de niet-Franse organisatie in beeld. Enkele zaken die uitgebreid beschreven moeten worden zijn:

  • Specifieke informatie over het management van de organisatie. Denk aan gegevens over de directie, bezoldiging van de directie, maar ook de verdeling van het vermogen bij liquidatie.

  • Gegevens over de werkzaamheden die de organisatie ontplooit, de aard van de activiteiten, de beoogde markt of het beoogde publiek, inkomsten, prijsbeleid, het gebruik van reclame, etc.

  • Affiliaties met andere organisaties.

Het formulier dient er met name toe om vast te stellen dat er geen winstoogmerk is. Een belangrijk element in deze toets is de vaststelling dat de organisatie niet “commercieel” is. Dit betekent dat het niet in concurrentie mag treden met organisaties die wel een winstoogmerk hebben. Daarom moet de Nederlandse organisatie die een beroep doet op gelijke behandeling met de OBNL aan de hand van (1) het product dat wordt aangeboden, (2) het publiek of de afzetmarkt die wordt beoogd, (3) de prijzen die worden gehanteerd en (4) de reclame of promotie die de organisatie maakt voor zichzelf of zijn product, aantonen dat het geen “commerciële” organisatie is.

Taxodian helpt u hierbij

Taxodian beschikt over een eigen vertaalde versie van de vragenlijst en kan u assisteren bij het invullen en indienen van de gegevens. Neem contact met ons op als u hierover meer wil weten.


More Stories

Cover Image for Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

Op woensdag 8 juni 2016 geeft FSI Fiscal een presentatie over belastinglatenties en Solvency II.

Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM
Cover Image for Niet voldoen aan de Common Reporting Standard?

Niet voldoen aan de Common Reporting Standard?

Sinds 2016 bestaat de verplichting voor financiële instellingen om te voldoen aan de eisen van de Common Reporting Standard (hierna: CRS). Daarnaast is er FATCA.

Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM
Disclaimer
All rights reserved. The contents of these posts were written as accurately as possible. We cannot, however, guarantee the accuracy and completeness of the information contained in these posts. The topics discussed in these posts were prepared for information purposes only and made available by Taxodian. This post contains no legal or other professional advice in any way, and readers should not take action based on the information in this post without seeking the opinion of an appropriate advisor. Taxodian is not liable for any actions or decisions taken by the reader in consequence of his or her reading of this post. Reading this post does not create any lawyer–client relationship between Taxodian and the reader in any way. This post is for personal use only. Any other use is prohibited.
Services
App
Copyright © 2022, Legal Reaction B.V.

About the author

Arian Koelewijn
Arian KoelewijnLLM

Tax | Legal | IT

On a mission to create business, tax, and legal intelligence.


Links
Legal advise
Tax advise
Shoppingstreet.io