Taxodian logo

Blog.

Bezwaar generiek uitstel van betaling 2014

Cover Image for Bezwaar generiek uitstel van betaling 2014
Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM

Heeft de belastingdienst duidelijk gecommuniceerd over de invorderingsrente met terugwerkende kracht bij het generieke uitstel van belasting in 2014? In een recent bezwaarschrift dat ik heb helpen voorbereiden voor een familielid hebben we betoogd dat de belastingdienst de eigen nette voorgenomen communicatie naar de belastingbetaler die de staatssecretaris beschrijft in een brief aan de tweede kamer, niet ten uitvoer heeft gebracht. Uiteindelijk, na een afgewezen bezwaar- en beroepschrift, besluit de belastingdienst krap 2 weken voor de zittingsdatum bij de rechter ons toch in het gelijk te stellen. Een aantal punten uit deze ervaring met de belastingdienst wil ik in deze blogpost beschrijven.

Het geschil met de belastingdienst gaat m.n. over de volgende passage in de brief waarin de belastingdienst het generieke uitstel voor de betaling van inkomstenbelasting in 2014 aankondigt. Onder het kopje: Invorderingsrente wordt het volgende geschreven:

Als u de aanslag na 1 november 2015 betaalt, dan krijgt u met invorderingsrente te maken. Als u wilt weten hoe die dan wordt berekend, kijkt u op www.belastingdienst.nl onder Inkomstenbelasting > Belasting betalen of terugvragen > 4 maanden extra tijd om aanslag 2014 te betalen > Wel of geen invorderingsrente betalen?

Met de bovenstaande passage heeft de belastingdienst gecommuniceert dat indien na 1 november betaald wordt invorderingsrente moet worden betaald over de periode waarover te laat betaald is, en over de periode van 4 maanden waarover generiek uitsteld is verleent.

In een brief over het generieke uitstel (zie "Gerelateerde documenten" hieronder) schrijft de staatssecrataris aan de tweede kamer onder "Aandachtspunten bij de invorderingsrente":

Met betrekking tot de invorderingsrente geldt een belangrijk aandachtspunt: om gebruik te maken van het uitstel moeten mensen wel binnen die verruimde periode betalen. Als mensen niet binnen de verlengde termijn van het generieke uitstel betalen, is invorderingsrente verschuldigd vanaf de datum waarop de wettelijke betalingstermijn van zes weken is verstreken, dus met terugwerkende kracht ook over de vier maanden waarvoor het generiek uitstel van betaling is verleend. Onderzocht is of dit te voorkomen is, maar dat blijkt niet het geval.Ook maken de systemen van de belastingdienst het niet mogelijk een herinneringsbrief te sturen als het generieke uitstel bijna verlopen is. (...) Om aan deze beide aandachtspunten van de tegemoetkoming tegemoet te komen, zal parallel aan het verzenden van de aanslagen een afzonderlijke brief worden gestuurd aan mensen die een te betalen belastingaanslag over 2014 krijgen. (...) In deze brief staat nadrukkelijk dat er een generiek uitstel van betaling geldt. Ook wordt gewezen op de gevolgen voor de invorderingsrente als mensen toch pas na het verleende uitstel betalen.

Onze onderbouwde stelling in het bezwaar- en beroepschrift en tijdens het gesprek waarin we zijn gehoord door de belastingdienst, is dat de belastingdienst onvoldoende duidelijk de terugwerkende kracht van de invorderingsrente heeft aangegeven. Toen wij gehoord zijn door de inspecteur werd beweerd dat de inspecteur ons hierin geen gelijk kon geven omdat hij "niet op eigen gezag kan afwijken van het beleid van het Ministerie van Financien". Uiteindelijk bleek dit toch mogelijk toen de inspecteur ambtshalve ons tegemoet kwam en de invorderingsrente kwijtschold en aanbood de gemaakte kosten te vergoeden als wij ons beroepschrift bij de rechtbank zouden intrekken.

Mijn stelling is dat de belastingdienst met een eenvoudige aanpassing (het noemen van de terugwerkende kracht van de invorderingsrente) in hun brief over het uitstel al dit gedoe had kunnen voorkomen. Ik vraag mij ook af hoeveel andere belastingbetalers tegen hetzelfde probleem zijn aangelopen en misschien knarsetandend de invorderingsrente toch maar hebben betaald.


More Stories

Cover Image for Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

Op woensdag 8 juni 2016 geeft FSI Fiscal een presentatie over belastinglatenties en Solvency II.

Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM
Cover Image for Franse bronbelasting Nederlandse charitatieve instelling

Franse bronbelasting Nederlandse charitatieve instelling

Bronbelasting terugvragen voor Nederlandse charitatieve instellingen in Frankrijk

Arian Koelewijn LLM
Arian Koelewijn LLM
Disclaimer
All rights reserved. The contents of these posts were written as accurately as possible. We cannot, however, guarantee the accuracy and completeness of the information contained in these posts. The topics discussed in these posts were prepared for information purposes only and made available by Taxodian. This post contains no legal or other professional advice in any way, and readers should not take action based on the information in this post without seeking the opinion of an appropriate advisor. Taxodian is not liable for any actions or decisions taken by the reader in consequence of his or her reading of this post. Reading this post does not create any lawyer–client relationship between Taxodian and the reader in any way. This post is for personal use only. Any other use is prohibited.
Services
App
Copyright © 2022, Legal Reaction B.V.

About the author

Arian Koelewijn
Arian KoelewijnLLM

Tax | Legal | IT

On a mission to create business, tax, and legal intelligence.


Links
Legal advise
Tax advise
Shoppingstreet.io